Ротационен Нивелир – GeoMax Zone seriess

Обхват: 600 – 900 м. (диаметър); Минимално разстояние : <0.8 м.; Скорост на въртене: 120 – 1200 rpm.

Категория:

Обхват: 600 – 900 м. (диаметър)

Минимално разстояние : <0.8 м.

Скорост на въртене: 120 – 1200 rpm.

Наклон: 15 – 25%;

Температурни условия за работа : -20°C до +50°;

Клас на защита : IP67;

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ротационен Нивелир – GeoMax Zone seriess”

© Copyright 2017 Geocad93