GNSS Приемник – GeoMax Zenith 35 Pro , (TAG)

GPS приемник с вътрешен GSM и UHF модем,2 батерия, зарядно устройство, GSM антена, USB кабел, държач за контролер и всички принадлежности

Категория:

GPS приемник с вътрешен GSM и UHF модем,2 батерия, зарядно устройство, GSM антена, USB кабел, държач за контролер и всички принадлежности

 

TAG опцията дава възможност за измервания с наклон на щока до 30°;

Bluetooth;

Температурни условия за работа : -45°С до +65°

AdVance® technology,

Точност (статични)

3mm+0.5ppm хоризонтално

5mm+0.5ppm вертикално

В реално време (RTK)

8mm+1ppm хоризонтално

15mm+1ppm вертикално

Прахо и водоустойчивост IP68

MicroSD Card int.mem 4GB

Мултичестотен GNSS приемник 555 канален (приема сигнали от GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo )

There are no reviews yet.

Be the first to review “GNSS Приемник – GeoMax Zenith 35 Pro , (TAG)”

© Copyright 2017 Geocad93